Ansökan om bostad

 
Fyll i ansökan nedan, så registrerar vi den och du har en plats i bostadskön.

För att behålla din plats i kön måste du uppdatera din ansökan årsvis från ansökningsdatum,
annars förlorar du din köplats.


* obligatoriska uppgifter
Ofullständig ansökan bearbetas ej.

Sök lägenhet


Namn*

Personnummer*
Postadress*Postnummer och postort*
Telefon*Mobiltelefon
Epost
AtbetsgivareÅrsinkomst(brutto)*

Nuvarande hyresvärdTelefon

Eventuell Medsökande

Namn

Personnummer
PostadressPostnummer och postort
TelefonAtbetsgivare

Övrigt
Storlek på lägenhet*

Övriga önskemål

Läs innan Du skickar Din ansökan:
Då du skickat din ansökan till oss kan vi i behandlingen av din ansökan, komma att göra en kreditkontroll hos Upplysningscentralen.

Personuppgiftslagen:
Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Sunne Bostads AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Sunne Bostads AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller fel har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Sunne Bostads AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Sunne Bostads AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.